Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Πολιτική Τήρησης Μυστικότητας Πληροφοριών - Privacy Policy

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για εμάς. Για το λόγο αυτό παρέχουμε αυτό το ενημερωτικό σημείωμα online, εξηγώντας την πρακτική μας σχετικά με την χρήση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και τις επιλογές σας σχετικά με τον τρόπο που, οι σχετικές με εσάς πληροφορίες, συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται. Οι Ιστοσελίδες μας εμπεριέχουν και συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες χειρίζονται τρίτοι. Η παρουσίασή μας δεν ευθύνεται για τις πρακτικές και την πολιτική, που αυτοί οι τρίτοι χρησιμοποιούν σε επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τι πληροφορίες συγκεντρώνουμε:

Σε μερικές περιοχές των Σελίδων μας, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παράσχετε πληροφορίες, που θα μας επιτρέψουν να διαγνώσουμε αν έχετε εξουσιοδότηση για τη πρόσβασή σας σε υλικό και υπηρεσίες μόνο για συνδρομητές-πελάτες μας, ή θα μας δώσουν τα απαραίτητα για εσάς στοιχεία προκειμένου να σας βοηθήσουμε σχετικά με ζητήματα τεχνικού περιεχομένου κι εν γένει θα μας βοηθήσουν στον σκοπό μας, δηλαδή στο να στηριχθεί η συνδρομητική σχέση σας ή η σχέση συνεργασίας σας με τη παρουσίασή μας. Η συμμετοχή σας σε μια τέτοια διαδικασία είναι εντελώς προαιρετική, πλην όμως η άρνηση της συμμετοχής σας, μπορεί να συνεπάγεται την αποτυχία της πρόσβασής σας και την αδυναμία χρήσης κάποιας συγκεκριμένης πληροφορίας, υλικού ή/ κι υπηρεσίας από σας.

Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσουμε κάποια πληροφορία από εσάς όταν:
  • Συνδέεστε σε συγκεκριμένες περιοχές της παρουσίασής μας, όπου απαιτείται η συμπλήρωση κωδικών πρόσβασης (username και password), ως όρος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε συγκεκριμένη πληροφορία, υλικό ή/ και υπηρεσία.
  • Εγγράφεστε συνδρομητής σε μία υπηρεσία.
  • Επιθυμείτε να προστεθείτε στην λίστα αλληλογραφία μας για κάποιες άλλες υπηρεσίες.
  • Επιθυμείτε να προβείτε σε παραγγελία.
  • Επιθυμείτε να πάρετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό ή προσφορά προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών μας.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις σας ζητάμε απαραίτητα το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), το τηλέφωνό σας, τη διεύθυνσή σας, το επάγγελμα σας, ή όποιο τυχόν εφαρμόσιμο νούμερο ή κωδικό μπορεί να χρειαστεί, όπως επίσης κι οποιαδήποτε άλλη παρόμοια πληροφορία που χρειάζεται προκειμένου να γίνετε συνδρομητής ή αγοραστής σε κάποια υπηρεσία ή προσφορά. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να σας παρέχουμε πρόσβαση και χρήση σε συγκεκριμένη πληροφορία, υλικό και υπηρεσία.

Πληροφορίες που αφορούν πωλήσεις:

Στις υπηρεσίες της παρουσίασής μας, που παρέχονται κατόπιν αμοιβής χρησιμοποιείται μία ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Σε αυτή συγκεντρώνουμε πληροφορίες πελατών (σαν αυτές που ανωτέρω αναφέρθηκαν) και σε ορισμένες περιπτώσεις πληροφορίες οικονομικού-φορολογικού περιεχομένου, προκειμένου π.χ. να εκδοθεί κάποιο τιμολόγιο για τα ποσά που ο συνδρομητής - αγοραστής θα καταβάλει, ως αντιπαροχή στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ανώνυμες πληροφορίες:

Αυτού του είδους οι πληροφορίες δεν εξατομικεύουν τον επισκέπτη, αλλά είναι χρήσιμες για την βελτίωση των υπηρεσιών, που προσφέρουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να γνωρίζουμε τον δικτυακό παροχέα (ISP), που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης των Σελίδων μας, αλλά δεν γνωρίζουμε το όνομα του επισκέπτη ή τη διεύθυνση του ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με αυτόν, ώστε να μπορούμε να τον εξατομικεύσουμε. Η γνώση του δικτυακού παροχέα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις εσωτερικές ανάγκες της τεχνικής ομάδας υποστήριξης μας. Γενικώς οι πληροφορίες αυτές συγκεντρώνονται μέσω της διαδικασίας κινήσεως δεδομένων (traffic data) και μπορεί να συνεπάγονται τη χρήση των "cookies", της "IP address" ή άλλου κωδικού. Συντάσσουμε στατιστικές, που δείχνουν τον αριθμό και τη συχνότητα των επισκεπτών και σε κάθε Σελίδα χωριστά. Αυτές όμως οι στατιστικές χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους εσωτερικά για τη βελτίωση της παρουσίασής μας, για την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας και γενικά για σκοπούς marketing. Αυτές οι στατιστικές μπορεί να δοθούν σε διαφημιστές ή σε τρίτα πρόσωπα, αλλά υπενθυμίζουμε ότι δεν εμπεριέχουν πληροφορίες προσωπικής φύσης καθώς επίσης κι ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπο, ώστε να συλλεχθούν τέτοιου είδους πληροφορίες.

Cookies:

Τα "cookies" δίνουν μία ξεχωριστή, πλην όμως τυχαία "ταυτότητα" σε κάθε επισκέπτη. Είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία εγκαθίστανται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Η παρουσίασή μας χρησιμοποιεί cookies για να αναγνωρίσει τον υπολογιστή σας κι επομένως εσάς, ώστε να κάνετε χρήστη των προνομίων πρόσβασης, όπου απαιτείται η χρήση κωδικών πρόσβασης στις Ιστοσελίδες. Τα cookies πέραν της ανωτέρω λειτουργίας τους δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη, ενώ "ανοίγουν" και "κλείνουν" κατά την είσοδο κι έξοδο του επισκέπτη από τη παρουσίασή μας. Επίσης τα cookies χρησιμοποιούνται για στατιστικούς και διαφημιστικούς λόγους. Στις διαφημίσεις, που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της παρουσίασής μας, που αποτελούν συνδέσμους (links) σε περιεχόμενο τρίτων, μπορείτε να έχετε πρόσβαση με διπλό κλικ πάνω σε αυτές, σε κάποιες από αυτές μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται cookies. Δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα cookies ούτε στις πληροφορίες που μπορεί να περιέχουν.

IP address:

Η διεύθυνση του δικτυακού παροχέα σας (IP address), μέσω της οποίας ο υπολογιστής σας έχει πρόσβαση στο δίκτυο, χρησιμοποιείται μόνο για στατιστικούς λόγους και για επίλυση προβλημάτων. Δεν χρησιμοποιείται η διεύθυνση του δικτυακού παροχέα σας, ούτε για να ανιχνεύσουμε τη θέση σας ούτε για να συνδυάσουμε αυτή με οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο.

Στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας:

Η χρήση πιστωτικής κάρτας από τον επισκέπτη-χρήστη της παρουσίασής μας, προκειμένου να εξοφλήσει κάποια συνδρομή ή να αγοράσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, χρεώνεται μόνο μια φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν χρησιμοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό.

Πώς χρησιμοποιούμε της πληροφορίες:

Η εταιρεία μας είναι ο αποκλειστικός κύριος, κάτοχος και νομέας των πληροφοριών που συλλέγονται στη δικτυακή παρουσίασή μας. Οι πληροφορίες, που συλλέγουμε, δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να πωληθούν, διανεμηθούν ή εκμισθωθούν σε τρίτους, η δε χρήση αυτών περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ό,τι περιγράφεται στο παρόν.

Οι προσωπικές πληροφορίες, που μας δίνετε, όταν χρησιμοποιείτε τη παρουσίασή μας, όπως το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) κλπ., παραμένουν εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για την υποστήριξη της σχέσης σας με την παρουσίασή μας. Μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθούν για να σας ειδοποιήσουμε για ειδικές προσφορές, νέες πληροφορίες κι υπηρεσίες, ή για προσφορές τρίτων, που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν. Οι Συνεργάτες ή αντιπρόσωποι της παρουσίασής μας, στους οποίους δίδεται πρόσβαση στα στοιχεία των προσωπικών δεδομένων σας, έχουν δεσμευτεί να κρατήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές και να μην τις χρησιμοποιήσουν για κανέναν άλλο σκοπό, παρά μόνο για να αντεπεξέλθουν στις υπηρεσίες που ανέλαβαν έναντι της εταιρείας μας.

Η εταιρεία μας μπορεί να προσθέσει ή να συγχωνεύσει τις πληροφορίες, τις σχετικές με εσάς, που έχει συλλέξει στις παρουσιάσεις της, με δεδομένα τρίτων για σκοπούς marketing και για την προσφορά νέων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες της.

Μπορεί να προκύψει η πιθανότητα, κατά την οποία θα μας ζητηθεί να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, για σκοπούς άλλους από την πελατειακή σας σχέση ή τη σχέση συνεργασίας σας με την παρουσίασή μας, όπως σε περίπτωση πώλησης ή συγχώνευσης της παρουσίασης μας ή πτώχευσης της εταιρείας μας. Τέτοια περίπτωση μπορεί να υπάρξει όταν η περιουσία της εταιρείας PixelGrid (συμπεριλαμβανομένης και τις λίστας με τα προσωπικά σας δεδομένα), θα περιέλθει σε τρίτους, αναγκαστικά εκ του νόμου. Επίσης κάτι ανάλογο θα συμβεί, σε περίπτωση που το επιτάσσει ο νόμος (π.χ. εισαγγελική παραγγελία, δικαστική ή κυβερνητική έρευνα).

Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσετε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νέο σχετικά με την παρουσίασή μας. Μέχρι τότε, θα σας στέλνουμε ειδήσεις για νέες υπηρεσίες ή/ και προϊόντα μας, που ενδεχομένως μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της εταιρείας μας νομιμοποιούνται να σας στέλνουν τέτοιου είδους μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα, ενημερώστε μας, όταν μας δίνετε τα προσωπικά στοιχεία σας. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μας δηλώσετε οποτεδήποτε, ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα στέλνοντας σχετικό email στη διεύθυνση webmaster@incredible.gr

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

Μπορείτε οποτεδήποτε θελήσετε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων, τα οποία έχουν συλλεχθεί μέσω της παρουσίασής μας, επικοινωνώντας με τον webmaster στη διεύθυνση webmaster@incredible.gr Με το ίδιο τρόπο μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση κάποιων στοιχείων σας.

Εν κατακλείδι, οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και με τους τρόπους, που περιγράφονται στo παρόν και σε πλήρη εφαρμογή και τήρηση των σχετικών ελληνικών νόμων κι ειδικότερα του Ν. 2121/1993 (περί πνευματικής ιδιοκτησίας), Ν. 2472/97 (προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), τις κανονιστικές διατάξεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και των υπολοίπων αρμοδίων δημοσίων κι αναγνωρισμένων ιδιωτικών φορέων, που σχετίζονται με τον σκοπό και το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας μας, καθώς επίσης και των διεθνών νόμων, όπως έχουν ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο ή ισχύουν έναντι του ελληνικού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση αν θεωρείτε τη παρούσα πολιτική μας ανεπαρκή παρακαλούμε ενημερώστε μας σχετικά αποστέλλοντας μήνυμά σας στον webmaster.

Ειδική σημείωση για ανήλικους:

Ανήλικοι επισκέπτες δεν νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν τη παρουσίαση μας, είτε πρόκειται για υπηρεσίες με οικονομική συνδρομή είτε χωρίς και ζητούμε από αυτή τη κατηγορία χρηστών του δικτύου (ανήλικοι) να μην μας δώσουν καμία προσωπική τους πληροφορία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους διαγράφουμε τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι ανήλικοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας μόνο με την συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας:

Mέσω email στη διεύθυνση webmaster@pixelgrid.gr, τηλεφωνικά στο 210-9212312.

Για την εταιρεία
PixelGrid

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Αναστάσιος Αγγ. Παρθένης, Δικηγόρος Aθηνών (http://parthenis.gr)Παρακολουθήστε τον χώρο σας με ζωντανή εικόνα και ήχο!


Το κορυφαίο CMS για τη δημιουργία portals και εντυπωσιακών sites


Δεχθείτε πληρωμές από το Internet και το site σας στο τραπεζικό σας λογαριασμό
 Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα  oνόματος: .gr[ H Εταιρία | Επικοινωνία | Όροι & προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | Θέσεις Εργασίας | Online ασφάλεια ]
PixelGrid - Υπηρεσίες Internet  •  τηλ: 210 9212 312  •  fax: 210 9210 855  •  info@pixelgrid.gr