Χρήσιμες συμβουλές για ASP και βάσεις δεδομένων
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε DSN-less συνδέσεις στην ASP για να έχετε πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων τότε διαβάστε εδώ ποιες βάσεις υποστηρίζουν αυτόν τον τρόπο σύνδεσης με παραδείγματα για την κάθε βάση.

Παράδειγμα DSN-less σύνδεσης σε Dbase 5. Σε αυτή την περίπτωση το κάθε table της βάσης πρέπει να είναι σε μορφή .DBF Για το παράδειγμά μας θα χρησιμοποιήσουμε ένα table με όνομα 'table_name'. Για αυτό το table πρέπει να υπάρχει μέσα στο directory 'db_dir' το αρχείο 'table_name.DBF' (η κατάληξη πρέπει να είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες). Όπου 'domain.gr' το όνομα του site σας πχ. 'incredible.gr'

<%

Dim objConn

Dim connect_string

Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

connect_string = "Driver={Dbase};
DBQ=/home/httpd/vhosts/domain.gr/httpdocs/db_dir/;
defaultDir=/home/httpd/vhosts/domain.gr/httpdocs/db_dir/" objConn.Open connect_string Response.Write "Connection Open, Success!" SQL_query = "SELECT * FROM table_name" Set RS = objConn.Execute(SQL_query) WHILE NOT RS.EOF %> <%=RS(0)%> <% RS.MoveNext WEND objConn.Close Response.Write "Connection Closed, Success!" Set objConn = Nothing %>


Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε DSN σύνδεση τότε αφού ανεβάσετε τα tables της βάσης σας σε μορφή DBF, ζητήστε μας να δημιουργήσουμε για εσάς ένα DSN. Πρέπει να μας πείτε το path μέσα στο οποίο έχετε ανεβάσει τα DBF αρχεία σας.

Παράδειγμα DSN σύνδεσης σε Dbase 5. Ισχύει ό,τι και στο προηγούμενο παράδειγμα μόνο που εδώ όπου 'dsn_name' εισάγουμε το DSN που θα δημιουργήσουμε για εσάς.
<%

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Conn.open "dsn_name"

Response.Write "Connection Open, Success!"

SQL_query = "SELECT * FROM table_name"
Set RS = objConn.Execute(SQL_query)

WHILE NOT RS.EOF
%>

<%=RS(0)%>

<%
RS.MoveNext

WEND

objConn.Close

Response.Write "Connection Closed, Success!"

Set objConn = Nothing

%>
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ASP μπορείτε να διαβάσετε την on-line τεκμηρίωση εδώ.Παρακολουθήστε τον χώρο σας με ζωντανή εικόνα και ήχο! Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα  oνόματος: .gr

Τι χρειάζεται για να έχω το δικό μου site στο Internet;


Mία γρήγορη, εύκολη και οικονομική λύση για ηλεκτρονικό εμπόριο!
[ H Εταιρία | Επικοινωνία | Όροι & προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | Θέσεις Εργασίας | Online ασφάλεια ]
PixelGrid - Υπηρεσίες Internet  •  τηλ: 210 9212 312  •  fax: 210 9210 855  •  info@pixelgrid.gr