Όροι και προϋποθέσεις συνεργασίας με την PixelGrid

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05 Απριλίου 2007

Oι πληροφορίες κι οι υπηρεσίες, που βρίσκονται στη παρουσίασή μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με βάση τους όρους και τις συνθήκες που ακολουθούν. Οι όροι κι οι συνθήκες χρήσης που ακολουθούν εφαρμόζονται σε όλες τις ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν, τις διαχειρίζονται, λειτουργούν με την άδειά της, ή ελέγχονται από την εταιρεία PixelGrid (AΠΙΣΤΕΥΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΕ) αναφερομένης στο εξής ως PixelGrid.

Ο σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να δώσει τη δυνατότητα στον επισκέπτη συνδρομητή πελάτη να γνωρίσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας μας και να προβεί σε παραγγελίες είτε online είτε off line.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ PixelGrid. Αν δεν αποδέχεστε τους όρους ή τις συνθήκες, που ακολουθούν, πρέπει αμέσως να σταματήσετε τη χρήση αυτής της παρουσίασης.

Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες, που ανήκουν ή είναι υπό τη διαχείριση ή λειτουργούν με την άδειά της, ή ελέγχονται από την εταιρία PixelGrid τεκμαίρεται αμάχητα, ότι συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας ιστοσελίδας και τις συνθήκες χρήσης της παρουσίασης αυτής. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις συνθήκες χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της παρουσίασής μας. Eχουμε τη διακριτική ευχέρεια, ανάλογα με την κρίση μας, να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε μέρος αυτών των όρων οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους για πιθανές αλλαγές. Η συνέχιση από σας της χρήσης της παρουσίασής μας, μολονότι επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης της συνεπάγεται και την αποδοχή σας σε αυτούς τους νέους όρους.

Περιορισμοί χρήσης

Εκτός εάν σημειώνεται κάτι άλλο, όλα τα στοιχεία και υλικά, συμπεριλαμβανομένων του κώδικα των ιστοσελίδων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, video clips, ή άλλων υλικών, που υπάρχουν στη παρουσίαση www/pixelgrid.gr , αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της παρουσίασης κι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα κατατεθέντα ανήκοντα στην εταιρία PixelGrid. Κανένα υλικό από αυτή την παρουσίαση δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναμεταδοθεί, ενσωματωθεί σε άλλη ιστοσελίδα, να ταχυδρομηθεί, μεταφερθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν (download) ο,τιδήποτε ειδικώς επιτρέπεται, στον υπολογιστή τους, για προσωπική και μόνο χρήση κι οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι μεταβιβάζεται κάποιο από τα προηγουμένως αναφερθέντα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας PixelGrid. Η τροποποίηση του υλικού και των στοιχείων της παρουσίασης www.pixelgrid.gr ή η χρήση αυτών για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας PixelGrid. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση του υλικού της παρουσίασης www.pixelgrid.gr για άλλους σκοπούς πλην αυτής της προβολής της στο περιβάλλον του Internet και τη διεύθυνση www.pixelgrid.gr. Όλα τα σήματα κι οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν περιουσία της εταιρίας PixelGrid, ενώ τα σήματα ή οι διακριτικοί τίτλοι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που χρησιμοποιούνται στη παρουσίαση www.pixelgrid.gr, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νομίμων δικαιούχων τους.

Κίνηση δεδομένων & Πολιτική ορθής χρήσης

Η απεριόριστη κίνηση δεδομένων όσο αφορά τα πακέτα φιλοξενίας μας δεν ισχύει, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις streaming περιεχομένου παντός τύπου , εξυπηρέτησης αρχείων (πχ downloading, sharing κλπ) ή / και σε περιπτώσεις προβολής αρχείων μεγάλου όγκου (πχ αρχεία βίντεο, ήχου, μακέτες κλπ).

Η μέγιστη μηνιαία χρήση ορίζεται στα 20GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που κάποιος υπερβεί το παραπάνω όριο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καμία προειδοποίηση, πλέον του δικαιώματος επιβολής χρέωσης € 0,0001 ανά ΚΒ για την χρήση πέραν των 25GB.

Διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας σελίδων

Ο διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας σελίδων, όπως αυτός ορίζεται από το εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, περιλαμβάνει τα αρχεία του ιστοχώρου σας (website), τα αρχεία καταγραφής (logs) & στατιστικών, τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails), τις βάσεις δεδομένων (databases), και τα τοπικά αρχεία ασφαλείας (backup) που ενδεχομένως να δημιουργήσετε.

Ο μέγιστος συνολικός χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει ένας ιστοχώρος είναι 1GB (1024MB). Ιστοχώροι με ανάγκη περισσότερου χώρου και κατ' επέκταση πόρων, εξυπηρετούνται από τα πακέτα φιλοξενίας διακομιστών (servers).

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)

Το SPAM αποτελεί μη αποδεκτή χρήση του δικτύου της PixelGrid. Ως SPAM ορίζεται η μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία που πραγματοποιείται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα που ενδέχεται να περιέχουν προσβλητικό, απατηλό ή ακόμα και επικίνδυνο περιεχόμενο, ενδέχεται να χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης ιών ή άλλων επιβλαβών ή/και κατασκοπευτικών λογισμικών (malware / spyware), ενώ ενδέχεται και να στοχεύει στην εκμαίευση προσωπικών δεδομένων με σκοπό συνήθως την οικονομική απάτη (Phishing). Περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω κινητού (SMS/MMS), υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), blogs κ.λ.π
Ως SPAM δύνανται να χαρακτηρίζονται και μηνύματα που προωθούν κάθε είδους προϊόντα ή υπηρεσίες (δεν περιορίζεται δηλαδή σε μηνύματα εμπορικού περιεχομένου), όπως λ.χ. μηνύματα για την προώθηση υπηρεσιών και σκοπών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, σωματείων, ενώσεων, και κάθε είδους πολιτικής επικοινωνίας. Περαιτέρω, η PixelGrid δύναται να θεωρήσει ως SPAM οποιασδήποτε μορφής μη ζητηθείσα επικοινωνία είτε πρόκειται για μη ζητηθείσα εμπορική αλληλογραφία (unsolicited commercial e-mail) είτε για μη ζητηθείσα αλληλογραφία, είτε μαζική είτε όχι (unsolicited bulk E-mail) και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον της γνωστοποιηθεί σχετική καταγγελία ή αναφορά για ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
Περαιτέρω απαγορεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλες οι ακόλουθες ενέργειες:
 • Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου E-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί εκ των προτέρων τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προκαλούν την αντίδραση του χρήστη.
 • Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου E-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί εκ των προτέρων τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτους χρήστες (πχ. όταν ο κωδικός του e-mail έχει υποκλαπεί από ιό)
 • Η αποστολή ανεπιθύμητων E-mail τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής από τη λίστα προς αποφυγή λήψης επιπλέον E-mail από το δημιουργό.
 • Η διανομή, διαφήμιση ή προώθηση λογισμικού ή υπηρεσίας που έχει ως αρχικό σκοπό την προτροπή ή τη διευκόλυνση για ανεπιθύμητη χρήση εμπορικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή spam.
 • Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανεπιθύμητη διαφήμιση υπηρεσιών ή εφαρμογών που φιλοξενούνται στο δίκτυο της PixelGrid
 • Η παραποίηση των headers, δηλαδή των επικεφαλίδων που προσδιορίζουν / αναγνωρίζουν τον αποστολέα και το δίκτυο προέλευσης του μηνύματος (Forging of Headers), με σκοπό την απόκρυψη του αποστολέα του μηνύματος ή την παραπλάνηση του παραλήπτη, με μοναδική εξαίρεση τη χρησιμοποίηση παραπλανητικών headers σε newsgroups.
 • Η δημιουργία ή προώθηση ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αιτήματα για φιλανθρωπίες, αιτήσεις για υπογραφές, ή οτιδήποτε έχει σχέση με chain mail (αλυσιδωτή αποστολή mail).
 • Η αυτοματοποιημένη αποστολή πολυάριθμων μηνυμάτων στον ίδιο χρήστη (mail bombing).
 • Η χρήση προγραμμάτων (script) με σκοπό την αποστολή bulk (ογκώδη) ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails).
 • Η διατήρηση ενός open relay (mail ή proxy) server.
 • Η αποστολή ενός ενιαίου μηνύματος ή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο, σε περισσότερα από πέντε on line forums ή newsgroups (cross-posting).
 • Η συνεχής αποστολή άρθρων, καθώς και η εμπορικού περιεχομένου αποστολή διαφημιστικών άρθρων σε εκτός θέματος / κατηγορίας news groups.
 • Η αποστολή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιών Διαδικτύου, worms, trojan, καθώς επίσης και η διανομή πληροφοριών σχετικών με τη δημιουργία και την αποστολή αυτών.
 • Η εγγραφή οποιουδήποτε χρήστη σε mailing list χωρίς την άδειά του.

  Οι Συνδρομητές ή Χρήστες ενημερώνονται με την παρούσα ότι η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς (Spam), επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής - αποδέκτης έχει δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεσή του.
  Οι Συνδρομητές ή Χρήστες ενημερώνονται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν αποκτηθεί νομίμως, στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται στον τελευταίο κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να δηλώνει την αντίρρησή του με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο αποδέκτης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.
  Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας.

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

  Οι Συνδρομητές ή Χρήστες υπηρεσιών πρόσβασης και υπηρεσιών Διαδικτύου με κωδικούς ασφάλειας:
  Οφείλουν να προβαίνουν συχνά σε αλλαγές του προσωπικού τους κωδικού (password) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που έχει θέσει στη διάθεση τους η PixelGrid, να έχουν εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) ώστε να μην μπορούν να υποκλαπούν κωδικοί e-mail ή FTP. Η PixelGrid προκειμένου να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των κωδικών πρόσβασης μπορεί να ορίσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο αφορά τους κωδικούς ασφάλειας.
  Οφείλουν να απομνημονεύουν τα στοιχεία του προσωπικού τους λογαριασμού, να μην τον αναγράφουν σε οποιουδήποτε είδους αντικείμενα και ούτε να επιτρέπουν τη χρήση των κωδικών τους στοιχείων από άλλους.
  Ο κωδικός ασφάλειας δεν πρέπει να αποτελείται από μέρος του ονόματος χρήστη ή άλλων εύκολων λέξεων που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ηλικία κ.α. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά αριθμητικοί χαρακτήρες, κεφαλαία και πεζά γράμματα και ειδικά σύμβολα.

  Δημόσια επικοινωνία

  Αποτελεί πολιτική μας να σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όλων μας των επισκεπτών. Γι' αυτό το λόγο και με βάση τους όρους λειτουργίας της παρουσίασης www.pixelgrid.gr δεν παρακολουθούμε, ούτε επεξεργαζόμαστε, ούτε αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) των επισκεπτών μας, εκτός αν τούτο απαιτείται ή προβλέπεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο με βάση την καλή πίστη για: 1) να συμμορφωθούμε με τους νόμους ή με τις νόμιμες διαδικασίες, 2) να προστατέψουμε τα νόμιμα εμπορικά - πνευματικά δικαιώματα της παρουσίασης www.pixelgrid.gr, των συνδρομητών της, των διαφημιζόμενων και των χορηγών της, ή 3) να δράσουμε επειγόντως, για να προστατέψουμε την προσωπική ασφάλεια κάποιου επισκέπτη ή τη δημόσια ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες μας παραμένουν αποκλειστικοί υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους.

  Οι επισκέπτες - συνδρομητές - πελάτες μας επίσης είναι προσωπικά, αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων επί των πηγών - δικαιούχων των κειμένων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων - έργων γίνεται χρήση από αυτούς, μεταφέρεται κι εμφανίζεται με οποιοδήποτε τρόπο στην παρουσίαση www.pixelgrid.gr.

  Θέματα δικαιοδοσίας

  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό που υπάρχει σε αυτή την παρουσίαση, σε οποιαδήποτε μορφή διέπεται από το ισχύον Ελληνικό δίκαιο, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμων άλλων κρατών, πολιτειών ή ομοσπονδιών κρατών, με εξαίρεση βέβαια την νομοθεσία-νομολογία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή Νομολογία επικυρώνεται από το Ελληνικό κράτος δια νόμου ή δεσμεύει (βάσει κανονισμών-οδηγιών) το Ελληνικό κράτος αντίστοιχα. Όσοι αποφασίσουν να χρησιμοποιούν τη παρουσίαση www.pixelgrid.gr από άλλη τοποθεσία εκτός της Ελληνικής επικράτειας, πράττουν τούτο με δική τους πρωτοβουλία κι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την απόδειξη της χρησιμότητας ή της ορθότητας κάθε πληροφορίας ή υλικού αυτής της παρουσίασης, καθώς και για τη συμμόρφωση κι εφαρμοσιμότητα των πληροφοριών ή των υλικών με το τοπικό ή εθνικό δίκαιο.

  Σήματα

  Όπου δεν γίνεται διαφορετική αναφορά, οι τίτλοι, σήματα, εμπορικές επωνυμίες, φωτογραφίες, εικόνες, εικονίδια και ονόματα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας PixelGrid. Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στις ιστοσελίδες της παρουσίασης www.pixelgrid.gr σε κάποιο συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία με την εμπορική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα δεν εγκαθιδρύει και δεν υπονοεί επιδοκιμασία, πρόταση ή προτίμηση σε αυτό. O,τι από αυτά εμπεριέχεται στις ιστοσελίδες της παρουσίασης www.pixelgrid.gr παρέχεται από τρίτους. Οιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών των παρόχων αποτελούν γνώμη αυτών (των τρίτων) και δεν γίνονται απαραίτητα αποδεκτές από την παρουσίαση www.pixelgrid.gr.

  Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες.

  Στη παρουσίαση www.pixelgrid.gr εμπεριέχονται και δεσμοί (links) με άλλες ιστοσελίδες, για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές, που σχετίζονται με τους δεσμούς αυτούς, πρέπει να απευθύνεται προς τους αρμόδιους τρίτους κι όχι προς τους συντελεστές της παρουσίασης www.pixelgrid.gr. Η σύνδεση της παρουσίασης www.pixelgrid.gr μέσω δεσμών με άλλες παρουσιάσεις δεν σημαίνει αποδοχή του περιεχομένου των άλλων παρουσιάσεων από τους δημιουργούς ή συντελεστές της παρουσίασης www.pixelgrid.gr κι ουδεμία δημιουργεί ευθύνη τους.

  Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Συμφωνείτε, ότι για οιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι το Πρωτοδικείο Αθηνών.

  Από τη χρήση των ιστοσελίδων της παρουσίασης www.pixelgrid.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους παραπάνω όρους κι η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση της παρουσίασης, ενώ η σύμφωνη γνώμη σας προς τους όρους του παρόντος κειμένου, εκφράζεται με τη χρήση της παρουσίασης ή / και το πάτημα του ποντικιού στο πλήκτρο οθόνης "ΣΥΜΦΩΝΩ" - όπου αυτό υπάρχει, που θεωρείται ως υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

  Ειδική σημείωση για ανήλικους

  Ανήλικοι επισκέπτες δεν νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν τη παρουσίαση www.pixelgrid.gr, είτε πρόκειται για υπηρεσίες με οικονομική συνδρομή είτε χωρίς, παρά μόνο αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

  Logs, στατιστικά στοιχεία

  Το αρχείο κίνησης των ιστοσελίδων του κάθε πελάτη διαγράφεται αυτόματα από τους υπολογιστές της PixelGrid την τελευταία ημέρα κάθε μήνα. Τα στατιστικά στοιχεία είναι στη διάθεση του πελάτη και είναι δυνατό να απεικονιστεί η κίνηση των τελευταίων δώδεκα μηνών.

  Όροι εξόφλησης λογαριασμών

  Ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί το σύνολο του πληρωτέου ποσού που αναγράφεται στο εκδοθέν από την PixelGrid παραστατικό (τιμολόγιο) εντός της προθεσμίας εξόφλησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, όπου δεν αναγράφεται σχετική προθεσμία. Κάθε εξόφληση μετά την πάροδο της αναγραφόμενης προθεσμίας ή σε κάθε περίπτωση πέραν των 45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού επιβαρύνεται με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας. Σε περίπτωση μερικής ή μη ολοσχερούς εξόφλησης, η PixelGrid δύναται να διακόψει προσωρινά την παροχή των υπηρεσιών της προς τον πελάτη μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης. Η PixelGrid δύναται να διακόψει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών προς τον πελάτη μετά την πάροδο εξήντα ημερών (60) από την ημερομηνία προσωρινής διακοπής, κατόπιν κοινοποίησης σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

  Ηλεκτρονική ενημερωτική επικοινωνιακή πολιτική

  H PixelGrid έχει προβλέψει την υλοποίηση συστήματος αυτοματοποιημένης προώθησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων στους πελάτες της, με σκοπό την ενημέρωσή τους περί θεμάτων σχετικών με τις υπηρεσίες τους όπως πχ προειδοποίηση λήξης υπηρεσίας, ενημέρωση υπέρβασης ορίου πόρων, γνωστοποιήσεις προγραμματισμένων διακοπών παροχής υπηρεσιών κλπ.

  Τα μηνύματα αυτά θα αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του κάθε δικαιούχου των υπηρεσιών μας στη διεύθυνση info@domain.gr, όπου "domain.gr" το όνομα χώρου που αυτός χρησιμοποιεί ανά πακέτο υπηρεσιών. Η παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν ρητής εντολής του κάθε δικαιούχου.

  Οι μεταπωλητές των υπηρεσιών μας θα ενημερώνονται ξεχωριστά, κατά τρόπο όμοιο με τον παραπάνω και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωση των πελατών τους, όπως αυτοί επιθυμούν και μόνο σε περίπτωση που το επιθυμούν.

  Υπηρεσία ".GR Domain Panel" - Διαχείριση ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr

  Η PixelGrid παρέχει όλες τις υπηρεσίες, διευκολύνσεις και οδηγίες για την χρήση του συστήματος καταχώρησης και ανανέωσης domain names μέσω του λογαριασμού διαχείρισης της σχετικής υπηρεσίας, που παρέχεται στον πελάτη. Ο πελάτης αυτής της υπηρεσίας οφείλει να μεριμνήσει για την χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού διαχείρισής του. Η PixelGrid παραμένει στη διάθεση του πελάτη για ενδεχόμενες διευκρινήσεις, πλην όμως δεν υποχρεούται στη δωρεάν παροχή διαχειριστικών υπηρεσιών - ενεργειών για λογαριασμό του πελάτη.

  Επίσης ο πελάτης της υπηρεσίας όποτε προβαίνει σε κατοχύρωση ονόματος χώρου με κατάληξη .gr για λογαριασμό τρίτου οφείλει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον τελικό ιδιοκτήτη του domain για αυτή του την ενέργεια.

  Αρνηση Ευθυνών

  Oλα τα στοιχεία, που συνθέτουν την παρουσίαση στο www.pixelgrid.gr, χωριστά το καθένα ή ως σύνολο, παρέχονται "όπως είναι", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Για την εναρμόνισή μας με το ισχύον δίκαιο, τους νόμους και τα έθιμα, οι δημιουργοί και συντελεστές της παρουσίασης www.pixelgrid.gr αρνούνται οποιουδήποτε είδους ευθύνη από οιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων και, αλλά όχι μόνον αυτών, των σιωπηρών εγγυήσεων περί της εμπορικότητας και καταλληλότητας της παρουσίασης www.pixelgrid.gr για συγκεκριμένο σκοπό. Η παρουσίαση www.pixelgrid.gr δεν εγγυάται, ότι οι λειτουργίες, που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της θα είναι αδιάκοπες, χωρίς λάθη, ή / κι ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι τα στοιχεία κι οι πληροφορίες της παρουσίασης αυτής δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά περιεχόμενα. Επίσης ουδεμία εγγύηση ή υπόσχεση παρέχεται αναφορικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης του υλικού, που υπάρχει στη παρουσίαση, ή περί της ορθότητας, ακρίβειας ή αξιοπιστίας αυτού του υλικού. Σε περίπτωση, που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, ο ανωτέρω αποκλεισμός μπορεί να μην αφορά εσάς.

  H PixelGrid ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως υποστεί ο πελάτης ή / και τρίτος λόγω της προσωρινής ή οριστικής παύσης των υπηρεσιών της PixelGrid προς τον πελάτη λόγω μη εξόφλησης οφειλών, όπως παραπάνω περιγράφεται.

  Περιορισμός ευθυνών

  Οι δημιουργοί κι οι συντελεστές της παρουσίασης www.pixelgrid.gr δεν ευθύνονται με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση, αποκλειόμενης ακόμη και τούτης της ελαφράς αμελείας, για οποιαδήποτε ζημία, σοβαρή ή μη, που θα επέλθει ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη δυνατότητας για χρήση του υλικού της παρουσίασης www.pixelgrid.gr. Σε περίπτωση, ω μη γένοιτο, κακής χρήσης του υπολογιστή σας, από σας, σεις κι όχι οι δημιουργοί ή οι συντελεστές της παρουσίασης www.pixelgrid.gr επιβαρύνεστε με το σύνολο των δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωσή του. Σε περίπτωση, που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον περιορισμό ή αποκλεισμό των ευθυνών, ο ανωτέρω αποκλεισμός μπορεί να μην αφορά εσάς. Σε κάθε όμως περίπτωση η ολική αστική ευθύνη της εταιρείας PixelGrid, για το σύνολο της ζημίας που μπορεί να υποστήκατε δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πληρώσατε, αν πληρώσατε, για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της παρουσίασης www.pixelgrid.gr ή για υπηρεσίες μέσω αυτής.

  Συμμόρφωση με τους όρους παροχής υπηρεσιών

  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την PixelGrid περιστατικό ή ενέργεια Συνδρομητή ή Χρήστη η οποία παραβιάζει είτε την κείμενη νομοθεσία είτε την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών, ή και τους συμβατικούς όρους των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών, και η οποία παραβίαση ενδέχεται να υπονομεύσει το επίπεδο ασφάλειας των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της PixelGrid ή/και να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των πληροφοριών και επικοινωνιών της PixelGrid ή/και των Συνδρομητών ή Χρηστών αυτής, η PixelGrid δύναται να αποκλείσει προσωρινά (φραγή) την πρόσβαση στο διαδίκτυο συνολικά ή/και στην συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω της οποίας διενεργείται η παραβίαση, μέχρι την επανόρθωση της παραβίασης ή/και της επίλυσης του τεχνικού προβλήματος ή/και της αντιμετώπισης του περιστατικού ασφάλειας. Επιπλέον η PixelGrid δικαιούται να διακόψει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών και να καταγγείλει μονομερώς και εκ σπουδαίου λόγου την μεταξύ αυτής και του Συνδρομητή σύμβαση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συνδρομητή ή Χρήστη εντός της ταχθείσας από την PixelGrid προθεσμίας.

  Η πληρωμή των εκδοθέντων από την PixelGrid παραστατικών (τιμολογίων) από τον πελάτη αποτελεί αμάχητο τεκμήριο πλήρους γνώσης και αποδοχής των όρων παροχής υπηρεσιών, που περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα, ήτοι στην ιστοσελίδα με διεύθυνση www.pixelgrid.gr και ειδικό σύνδεσμο "Όροι και Προϋποθέσεις." Η PixelGrid δικαιούται να ανανεώνει τους όρους παροχής υπηρεσιών στην παρούσα σελίδα, ο δε πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται σε αυτούς. Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης και των όρων, που περιγράφονται σε αυτήν, αναγράφεται στην αρχή της παρούσας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών των όρων χρήσης παροχής υπηρεσιών, μετά την έκδοση σχετικού παραστατικού από την PixelGrid προς τον πελάτη και σε περίπτωση διαφωνίας του πελάτη με τους τροποποιηθέντες όρους, ο πελάτης δύναται να κοινοποιήσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στη PixelGrid και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

  Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας

  Mέσω email στη διεύθυνση webmaster@pixelgrid.gr, τηλεφωνικά στο 210-9212312.

  Για την παρουσίαση www.pixelgrid.gr PixelGrid

  ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
  Αναστάσιος Αγγ. Παρθένης, Δικηγόρος Aθηνών (http://parthenis.gr) • Παρακολουθήστε τον χώρο σας με ζωντανή εικόνα και ήχο!


  Το κορυφαίο CMS για τη δημιουργία portals και εντυπωσιακών sites


  Δεχθείτε πληρωμές από το Internet και το site σας στο τραπεζικό σας λογαριασμό
   Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα  oνόματος: .gr  [ H Εταιρία | Επικοινωνία | Όροι & προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | Θέσεις Εργασίας | Online ασφάλεια ]
  PixelGrid - Υπηρεσίες Internet  •  τηλ: 210 9212 312  •  fax: 210 9210 855  •  info@pixelgrid.gr